O projektu učIT jinak

Předmět Informatika se pozvolna proměňuje, od kurikula až po dobrou praxi. Rychlý technologický vývoj nutí i učitele, aby s ním drželi krok.

Projekt UčIT jinak podporuje učitele, kteří svou praxi chtějí obohacovat, zlepšovat a sdílet. Projekt je finančně podpořen Googlem a zaštítěn Jednotou školských informatiků. 

Nabízí tři základní cesty k zapojení:
- stát se součástí svépomocné buňky informatikářů v okolí. 
- registrovat se na učitelskou konferenci věnovanou obsahu i didaktice informatiky. 
- podělit se s ostatními učiteli o své knowhow a popsat jednu svou hodinu.

Co všechno dělají buňky učitelů informatiky?
Podívejte se sami na střípky z činnosti některých z nich
- ozoboti a další roboti
- vzdělávací programy a pozvaní externí hosté
- 3D tisk i hromadné zpracování dat
... a to vše je jen zlomek z 1145,5 hodin, které loni strávili členové buněk na akcích!Konference UčIT jinak: o výuce informatiky
více informací na https://www.ucit-jinak.cz/


Co jsou to šablony a proč by vás měly také zajímat?
Jedna stránka předpřipravená pro vytvoření zajímavé hodiny. Nenecháme vás vymýšlet výuku od nuly, šablona už má v sobě možnou strukturu hodiny nebo nápad, jak hodinu pojmout. Zjednoduší vám práci a ostatním učitelům, kteří ji následně použijí, také.
Jak na šablony?
- vyplním dotazník
- připravím jednu hodinu podle zadání šablony
- vyzkouším, zda funguje
- doupravím podle průběhu výuky
- pošlu a dostanu 900,- Kč


Projekt je zároveň otevřenou platformou pro nové náměty a nápady, jak ještě informatickou výuku zlepšovat, takže máte-li podnět, budeme moc rádi, ozvete-li se nám!

Dan Lessner (daniel.lessner@jsi.cz)
Káča Parvonič (katerina.parvonic@gmail.com)

Cílem minulého projektu Informatikáři informatikářům bylo nastartovat trvalé zvyšování kvality výuky informatiky a informatického myšlení na českých školách, a to budováním české komunity informatikářů.

V souladu se světově osvědčenými postupy jsme proto začali s tzv. místními buňkami - skupinkami informatikářů z nějaké oblasti, kteří se systematicky vzájemně učí, sdílí řešení společných problémů, pořádají webináře pro ostatní buňky a učitele informatiky v ČR, výsledky své práce zveřejňují.

Dlouhodobým cílem bylo učinit buňky soběstačné. Použitý model spolupráce je proto volně inspirován spolkem Computing at School (CAS UK), který se osvědčil ve Spojeném Království. Právě z jejich (a dalších) zkušeností plynou užitečná doporučení, např. pravidelná osobní setkání buněk, aktivní účast členů na aktivitách a rozhodování v buňkách a další. V konečném důsledku pak z projektu budou těžit především žáci zúčastněných učitelů.