O projektu

Cílem projektu Informatikáři informatikářům je nastartovat trvalé zvyšování kvality výuky informatiky a informatického myšlení na českých školách, a to budováním české komunity informatikářů.

Aby totiž byly změny ve výuce trvalé a účinné, musí vycházet z učitelů. A mají-li na sobě učitelé dlouhodobě pracovat, potřebují podpůrnou síť kolegů, která nezávisí na okamžitých přebytcích rozpočtových kapitol a preferencích ministerstva. Potřebují funkční a živou komunitu, v níž mohou řešit konkrétní problémy, sdílet (nejen) dobrou praxi a společně se rozvíjet.

V souladu se světově osvědčenými postupy proto začínáme s tzv. místními buňkami - skupinkami informatikářů z nějaké oblasti, kteří se systematicky vzájemně učí, sdílí řešení společných problémů, pořádají webináře pro ostatní buňky a učitele informatiky v ČR, výsledky své práce zveřejňují.

Dlouhodobým cílem je učinit buňky soběstačné. Použitý model spolupráce je proto volně inspirován spolkem Computing at School (CAS UK), který se osvědčil ve Spojeném Království. Právě z jejich (a dalších) zkušeností plynou užitečná doporučení, např. pravidelná osobní setkání buněk, aktivní účast členů na aktivitách a rozhodování v buňkách a další. V konečném důsledku pak z projektu budou těžit především žáci zúčastněných učitelů.