Náměty pro buňky

O konkrétním programu setkání (a práce mezi setkáními) se každá buňka rozhoduje sama. Nabízíme ale různé náměty (a přijímáme další návrhy):

 • Sdílení tematických plánů, příprav, osvědčených zdrojů a postupů, vzájemné ověřování přenositelnosti, vylepšování, publikace
 • Workshop: jak na první hodinu informatiky (s pomocí např. Code.org, Scratch...), jak na programování na ZŠ
 • Workshop na jiné potřebné téma (pro členy buňky), možno s externím lektorem
 • Řešení aktuálních problémů, poradna
 • Náslechy či hospitace: co vlastně dělají ve svých hodinách kolegové?
 • Analýza nahrané vyučovací hodiny, ať už hodně povedené, nebo ani ne: Co funguje, co ne? Proč? Co převzít? Co vylepšit?
 • Rotující webinář: buňky se postupně střídají v přípravě webinářů na témata, který jsou jim blízkḠpřipojují se členové ostatních buněk (a další zájemci)
 • Testování existujících zdrojů ve vlastní výuce, publikace získaných zkušeností
 • Tvorba a publikace vzdělávacích zdrojů pro rozličná informatická témata
 • Classroom research: otestování drobné hypotézy o výuce informatiky
 • Online propojení tříd a vzájemná výuka, učení v tandemu
 • Aktivní účast na konferenci informatikářů nebo podobné akci
 • Organizace otevřené akce na škole, např. v rámci kampaně CodeWeek (nebo v rámci dne otevřených dveří, dne dětí...)
 • Zapojení do nějaké globální akce (Bobřík informatiky, Hour of Code), plánování a vytěžení akce v dalších hodinách (navazující témata atd.), propojení s dalšími účastníky ve světě
 • Organizace krajského kola Bobříka informatiky nebo jiné informatické soutěže (MO-P, robotické soutěže...)
 • Tvorba lekce pro Hodinu kódu