Buňky‎ > ‎

Brněnská buňka

Kontaktní osoba: Ludmila Brestičová (ludmila.bresticova@jsi.cz)

Členové:

Projekty:
Základy programování/Zapojení Ozobotů do výuky na ZŠ, VG i SŠ formou školení i možností zapůjčení minirobotů (OZOBOT BIT) na konkrétní školu

Plánované akce:
8. 6. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Micro:biti"
na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15 či na škole lektorky.

Proběhlé akce:
16. 3. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Brčkoboti/Quirkbots"
proběhlo na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15. Lektorka Ing. Miluše Sedláčková 
si pro členy připravila program,  jak pracovat s Quirkboti bez procesoru, s procesorem, seznámila přítomné se základním programem, předvedla skládání a nahrávání programu přes PC, reset programu a nabídla další internetové zdroje. 
Foto z akce k nahlédnutí zde.
26. 1. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Plagiátorství a autorská práva" 
(spojeno se setkáním ICT koordinátorů) proběhlo v prostorách Mendelovy univerzity Brno. Na programu byly zprávy o novém projektu, workshop plný novinek jak pracovat s Ozoboty Bitem a EVO a diskuse o aktivitách plánovaných pro rok 2018. Součástí setkání byla také exkurze na vybraná pracoviště PEF, například oddělení robotiky. 
Další foto k nahlédnutí zde.
8. 12. 2017  Setkání brněnské buňky na téma "Potřebné vybavení pro výuku informatiky, máme je?"
Předvánoční setkání brněnské buňky proběhlo na ZŠ Židlochovice. Zástupce ředitelky hostitelské školy Mgr. Jakub Janča nás provedl po novém pavilonu a představil nám využití nových didaktických technologií ve výuce.  Poté následovala diskuze na téma  "Potřebné vybavení pro výuku informatiky, máme je?" , kterou vedl náš člen Mgr. Josef Mach, kterému také děkujeme za zorganizování této podnětné akce. Další foto k prohlédnutí
zde.

Tipy, rady, nápady: