Buňky‎ > ‎

Brněnská buňka

Kontaktní osoba: Ludmila Brestičová (ludmila.bresticova@jsi.cz)

Členové:

Projekty:
Od září 2018 Základy programování/Zapojení Quirkbots do výuky na ZŠ, VG i SŠ formou zapůjčení Brčkobotů/Quirkbots na konkrétní školu
Prázdninové seznamování s BBC micro:bitem - mikropočítače členům zapůjčil Nadační fond micro:la 
Základy programování/Zapojení Ozobotů do výuky na ZŠ, VG i SŠ formou školení i možností zapůjčení minirobotů (OZOBOT BIT) na konkrétní školu
listopad 2019  ZŠ Vyškov, Purkyňova 39: Peer program s Ozoboty

Plánované akce: 
Moderní technologie  Robotika + virtuální realita – Drony

Proběhlé akce:
9. 9. 2022 úvodní setkání profesní skupiny ve školním roce 22/23, proběhlo na VIM,  Brno, Hybešova 15. Program: 1. informace z JSI a Digikoalice od D. Lessnera a P. Naskeho. 2. půjčování robotů. 3. rámcový program a četnost setkávání brněnské buňky, podpora pro buňky od JSIsdílení zkušeností. 4. různé

5. 11. 2021 podzimní setkání brněnské buňky na téma "ROBOTIKA" proběhlo na VIM,  Brno, Hybešova 15. Členové se mohli seznámit nejen se stavebnicemi Lego Education, kde hned v úvodu prezentace lektorky zúčastněné informatiky vyzvaly, aby sestavili z šesti darovaných dílků kačenku na čas - nenašel se nikdo, kdo by výzvu nepřijal! Mezi další příspěvky patřila prezentace o moderních vzdělávacích aplikacích pro školství od firmy Microsoft a představení několika absolventských prací koordinátorů ICT - například: Jak pracovat s Ozoboty nebo Jaké volit online aplikace pro udržení pozornosti žáků v běžné výuce či pro ozvláštnění výuky jako takové. 
V neposlední řadě členové pod vedením Ing. L. Brestičové rámcově naplánovali harmonogram schůzek pro školní rok 2021/22.

28. 2. 2020 Setkání brněnské buňky na téma "Výuka HTML 5 a CSS 3 s využitím pracovních listů a metody CLILproběhlo na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15. Paní magistra Olga Klíglová seznámila účastníky schůzky s materiály, které sama používá a sdělila také zkušenosti z výuky. Svoje materiály je ochotna poskytnout účastníkům setkání. Všichni si na místě mohli práci s pracovními listy vyzkoušet. Autorka pracuje s žáky v prostředí VS Code.
17. 1. 2020 Setkání brněnské buňky na téma "Trendy v ICT(spojeno se setkáním ICT koordinátorů) proběhlo v prostorách Mendelovy univerzity Brno. Setkání se a zúčastnila pracovnice MŠMT paní Miluše Vondráková z oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání. Paní Vondráková odpovídala na dotazy k problematice školství. Poté byli účastníci v potavých přednáškách seznámeni se základními principy 3D grafiky. Účastníci se dozvěděli jaké modely jsou v počítači používány pro uchovávání prostorových objektů, jak se tyto modely využívají při zobrazovaní prostorových scén, které světelné zdroje se nejčastěji používají v 3D programech, jak fungují základní globální zobrazovací metody (ray tracing, ray casting), jak se řeší viditelnost a vzájemné překrývání objektů ve scéně, na jakém principu jsou založeny metody využívané při realistické vizualizaci (textury, metody stínování těles), jaký software je dostupný pro 3D grafiku a zhlédli ukázky praktického využití:
1. Práce v konkrétním software – určeno zejména pro učitele Informatiky
2. Jak používat 3D modely ve výuce – určeno pro ICT koordinátory a učitele různých aprobací
22. 10. 2019 Setkání brněnské buňky na téma "Zařazení tématu robotika do výuky" schůzka proběhla v rámci projektového odpoledne na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce. Program: Jak  a kam zařadit téma robotiky do výuky, využití průmyslových robotů v praxi – jak se využívají roboti v  průmyslu, robotika v různých předmětech na ZŠ a při volnočasových aktivitách, praktické ukázky výukových robotů, zejména LEGO MINDSTORMS, diskuze a sdílení zkušeností
27. 9. 2019 Úvodní setkání brněnské buňky pro školní rok 2019/20 proběhlo na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15

19. 3. 2019 Setkání brněnské buňky na téma "Virtuální realita"  schůzka proběhla v rámci projektového odpoledne na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce. Program: VR – obecně (možnosti technologie, fungování), možnosti praktického vyzkoušení. VR ve výuce (výukový program ve VR, možnosti vyvíjení do VR). Ukázka aplikace pro výuku přírodovědných předmětů. Práce v Unity – možnosti zařazení do výuky. Robotika – představení možnosti spojení VR a Lego robota.

18. 1. 2019 Setkání brněnské buňky na téma "Bezdrátové sítě WiFi"  (spojeno se setkáním ICT koordinátorů) proběhlo v prostorách Mendelovy univerzity Brno.  Účastníci setkání  se dozvěděli co ovlivňuje přenosovou rychlost bezdrátové sítě, jaká zařízení jsou zdrojem rušení a jak bezdrátovou síť nejlépe zabezpečit a další informace o základech budování bezdrátových sítí ve školním a firemním prostředí. V rámci praktické části nechyběly ukázky,  jak se liší bezdrátová síť o stovkách přístupových bodů a tisícovkách uživatelů od domácí sítě + praktické ozkoušení, vytvoření a nastavení. V rámci diskuze k přednášené problematice vystoupila Ing. Miriam Sedláčková z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

20. 6. 2018 Představení robota Foxee – vznikl z řídící jednotky Foxtrot pro inteligentní budovy (firma Teco, Kolín), programovací jazyk Mosaic
Workshop proběhl na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Robot Foxee a Továrna na stole je projekt sdružení firem pod vedením firmy Teco a.s. určený na podporu technického vzdělávání na všech stupních škol a zájmových sdružení. Nevychází z hračky doplněné o elektroniku, ale naopak z profi průmyslového řídicího systému Foxtrot podle mezinárodní normy. Díky flexibilitě 3D tisku je modifikován tak, že je již nyní atraktivní jak pro žáky a studenty, tak i pro jejich učitele nebo rodiče. Nejen mladší účastníci workshopu z řad žáků pořadatelské školy ocenili atraktivní formu otevřené robotické stavebnice s přímou komunikací s mobilními telefony.
8. 6. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Micro:biti"
proběhlo na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15. Hlavní program – Micro:bit ve výuce i ve volnočasových aktivitách. Pod vedením lektorky Barbory Havířové členové prozkoumali, co BBC micro:bit umí, jaké má vstupy a výstupy a jak se do něj pomocí počítače nahraje program. Vyzkoušeli nastavit v blokovém editoru první příkazy reagující na tlačítka i vestavěné senzory. Nahlédli, jak jejich program vypadá v JavaScriptu a vyzkoušeli, jak micro:bita naprogramovat v Pythonu. V druhé části setkání Ing. Miluše Sedláčková kolegům představila robota Foxee a jeho programovací jazyk Mosaic.
6. června 2018 Konference sCOOL web2018, letos s výrazným zaměřením na GDPR, místo konání: Nová radnice Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2,  Praha 1. Sponzorem akce JSI a také její členové byli přítomni. V kategorii středních škol vyhrála škola z Brna. Blahopřejeme.
16. 3. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Brčkoboti/Quirkbots"
proběhlo na Středisku služeb školám v Brně, Hybešova 15. Lektorka Ing. Miluše Sedláčková 
si pro členy připravila program,  jak pracovat s Quirkboti bez procesoru, s procesorem, seznámila přítomné se základním programem, předvedla skládání a nahrávání programu přes PC, reset programu a nabídla další internetové zdroje. 
Foto z akce k nahlédnutí zde.
26. 1. 2018 Setkání brněnské buňky na téma "Plagiátorství a autorská práva" 
(spojeno se setkáním ICT koordinátorů) proběhlo v prostorách Mendelovy univerzity Brno. Na programu byly zprávy o novém projektu, workshop plný novinek jak pracovat s Ozoboty Bitem a EVO a diskuse o aktivitách plánovaných pro rok 2018. Součástí setkání byla také exkurze na vybraná pracoviště PEF, například oddělení robotiky. 
Další foto k nahlédnutí zde.
8. 12. 2017  Setkání brněnské buňky na téma "Potřebné vybavení pro výuku informatiky, máme je?"
Předvánoční setkání brněnské buňky proběhlo na ZŠ Židlochovice. Zástupce ředitelky hostitelské školy Mgr. Jakub Janča nás provedl po novém pavilonu a představil nám využití nových didaktických technologií ve výuce.  Poté následovala diskuze na téma  "Potřebné vybavení pro výuku informatiky, máme je?" , kterou vedl náš člen Mgr. Josef Mach, kterému také děkujeme za zorganizování této podnětné akce. Další foto k prohlédnutí zde.

Tipy, rady, nápady: