Výstupy projektu

Učitelská konference KidsCodr (11.-12.5.2018)
Chci jet na konferenci  zdarma! Jak na to?
záznam z webináře o vyplňování šablon.
Více info již brzy!


Minulý projekt Informatikáři informatikářům


Webináře pro tahouny (29. 1. 2017)

Hana Žampachová: Jak vést poradu (záznam, prezentace)
Bohuslav Hora: Jak motivovat spolupracovníky (záznam, prezentace)


Setkání ICT metodiků v Brně (13. 1. 2017)

Jíří Rybička: Algoritmizace netradičně
Pavel Hodál: CLIL v informatice
Pavel Roubal: Materiály k představení výuky informatiky v Severním Porýní-Vestfálsku, k pojetí informatiky v RVP k a workshopu.
Dan Lessner: Materiály k představení Jednoty školských informatiků a vystoupení a workshopu o informatickém myšlení